Saturday, 29 November 2014

Belajar tapi LUPA 11

■Berapa orang Nabi?
■Berapa  orang  Nabi  sahaja  yang  di  nyatakan  dalam  Alquran?
■Berapa  orang  Rasul?
■Berapa  orang  Rasul  Ululazmi?
■Siapa manusia pertama  yang berpuasa?
■Dalam kalangan para  sahabat, berapa orangkah  yang  di jamin masuk syurga melalui lidah Nabi  S.A.W?Jawapan:
*313 nabi
*25  nabi 
*25  orang  Rasul 
*5 orang  Ulul  Azmi 
*Nabi  NUH  A.S 
IBRAHIM A.S MUSA A.S ISA A.S dan Nabi  Muhammad S.A.W 
*Nabi Adam  A.S .Baginda  berpuasa tiga hari Sebulan
*10 orang  sahaja

@sumber  SOLUSI  isu  49

No comments:

Post a Comment