Monday, 7 July 2014

Mudah Hamil ke 259 dengan IzinNya. .

#259 [dua ratus lima puluh sembilan] kehamilan IKHTIAR bersama KOPICINO pasaran HKcc Dengan IzinNya..

Sumber berita dibawakan khas oleh Puan Aziemah Aziz:)

#Sewaktu testimoni ini dimuat naik kehamilan bersama KOPICINO pasaran HKcc sudah tercatat 262 [dua ratus enam puluh dua] Dengan IzinNya. .

Wallahu'alam:)

No comments:

Post a Comment